Preču zīmes Preču zīmes
Preču zīmes
Dizains Dizains
Dizains
Patenti Patenti
Patenti
Juridiskās konsultācijas Juridiskās konsultācijas
Juridiskās konsultācijas
Tehnoloģijas un e-komercija Tehnoloģijas un e-komercija
Tehnoloģijas un e-komercija
Personas datu aizsardzība Personas datu aizsardzība
Personas datu aizsardzība
Līgumi Līgumi
Līgumi
Autortiesības Autortiesības
Autortiesības
Strīdi par preču zīmēm, dizainparaugiem, izgudrojumiem un autortiesībām Strīdi par preču zīmēm, dizainparaugiem, izgudrojumiem un autortiesībām
Strīdi par preču zīmēm, dizainparaugiem, izgudrojumiem un autortiesībām
PAKALPOJUMI
Preču zīmes Preču zīmes
Preču zīmes
Dizains Dizains
Dizains
Patenti Patenti
Patenti
Juridiskās konsultācijas Juridiskās konsultācijas
Juridiskās konsultācijas
Tehnoloģijas un e-komercija Tehnoloģijas un e-komercija
Tehnoloģijas un e-komercija
Personas datu aizsardzība Personas datu aizsardzība
Personas datu aizsardzība
Līgumi Līgumi
Līgumi
Autortiesības Autortiesības
Autortiesības
Strīdi par preču zīmēm, dizainparaugiem, izgudrojumiem un autortiesībām Strīdi par preču zīmēm, dizainparaugiem, izgudrojumiem un autortiesībām
Strīdi par preču zīmēm, dizainparaugiem, izgudrojumiem un autortiesībām
PAKALPOJUMI
Autortiesības
Kāpēc aizsargāt autortiesības un blakustiesības?
FINANŠU IEGUVUMI
Jums ir tiesības uz finansiāliem ieguvumiem, jo autoratlīdzība ir jāmaksā par darbu, kuru aizsargā autortiesības vai blakustiesības. Ja autors vai autortiesību īpašnieks neaizstāv savas tiesības, viņi var sev liegt ievērojamus ienākumus.
REPUTĀCIJA
Ja citas puses nelikumīgi maina autora darbu, tas var kaitēt darba integritātei un autora tēlam un reputācijai.
AIZSARDZĪBA
Autors var novērst savas autorības piesavināšanos darbam vai citam objektam. Lietojot darbu, visos gadījumos jānorāda tā autors.
Metida
Pirmā konsultācija ir bezmaksas
Autortiesības

Autortiesības attiecas uz ekskluzīvām tiesībām uz darbu, kas rodas no darba radīšanas brīža. Autora darbam tiek garantēta autortiesību aizsardzība, ja tas ir oriģināls literatūras, zinātnes vai mākslas darbs, kas izteikts objektīvā formā. Autortiesības aizsargā darbus un neaizsargā idejas, darbības metodes vai procedūras. Autortiesības var efektīvi aizsargāt autora ekonomiskās, radošās un juridiskās intereses.

 

Lietuvā autortiesību aizsardzību un ieviešanu regulē Autortiesību un blakustiesību likums. Autortiesību aizsardzību regulē arī Bernes konvencijas noteikumi.

Metida
Autora īpašumtiesības

Autortiesības ietver autora īpašumtiesības un nemantiskās tiesības uz autora radīto darbu. Autora īpašumtiesību raksturs ir ekonomisks, t.i., tās piešķir autoram tiesības kontrolēt jebkura sava darba izmantošanu un nodrošina iespēju saņemt autoratlīdzību par šādu izmantošanu. Darbu var izmantot dažādos veidos, piemēram, to var tulkot, publicēt, reproducēt, izplatīt, pielāgot, publiski demonstrēt, publiski izpildīt vai paziņot utt. Autortiesību īpašnieks var vai nu atļaut, vai aizliegt citām pusēm izmantot savu darbu kādā no iepriekš minētajiem veidiem. Autoram ir arī tiesības rīkoties ar savu darbu, t.i., nodot savas tiesības uz darbu vai tā daļu citām personām.

Autora personiskās nemantiskās tiesības

Autora personiskās nemantiskās tiesības attiecas uz autora vārdu, reputāciju, cieņu un līdzīgiem nemateriāliem aspektiem. Autora personiskās nemantiskās tiesības ir tiesības uz autora vārdu, tā pieminēšanu, autora darba integritāti un aizliegumu citām personām mainīt darbu.

 

 

Autortiesību reģistrācija darbam nav obligāta. Ja darbs atbilst iepriekšminētajām autortiesību objekta prasībām, darba autors iegūst īpašumtiesības un personiskās nemantiskās tiesības no darba radīšanas brīža.

 

Registration of copyright to a work is optional. If a work meets the requirements for the object of copyright referred to above, the author of the work acquires property rights and personal non-property rights of the author from the moment the work is created.

Autortiesību aizsardzības termiņš

Likums aizsargā autortiesības visā autora dzīves laikā un 70 gadus pēc autora nāves, un Lietuvas teritorijā autora personiskās nemantiskās tiesības tiek aizsargātas neierobežotu laiku. Autora īpašumtiesības var mantot saskaņā ar testamentu vai vietējiem likumiem. Pēc autora īpašumtiesību noteiktā derīguma termiņa beigām valdības pilnvarotā iestāde, t.i., Kultūras ministrija, turpina aizsargāt šīs tiesības.

Kad nepieciešama autora atļauja izmantot darbu?

Prasība iegūt autora atļauju, lai izmantotu viņa vai viņas intelektuālo īpašumu, neattiecas uz gadījumiem, kad tiek izteikta kritika par autora darbu vai citēts darbs vai ja saite uz darbu tiek sniegta publiski pieejamā vietnē. Autora atļauja izmantot darbu nav nepieciešama arī tad, ja no darba tiek veidots komikss vai parodija vai šāds materiāls ir balstīts uz darbu. Tas attiecas arī uz tā sauktajām interneta memēm, jo tās kvalificē kā parodijas, un personām, kuras tās rada, nav nepieciešama autora atļauja, lai izmantotu darbus. Visos citos gadījumos autortiesības ir aizsargātas, un ir aizliegts izmantot autora intelektuālo īpašumu bez autora atļaujas.

Blakustiesības
Blakustiesības

Blakustiesības ir izpildītāju, skaņu celiņu veidotāju, raidorganizāciju un audiovizuālo darbu (filmu) pirmo ierakstu producentu tiesības, kas nodrošina finansiālo tiesību un skatuves mākslinieku gadījumā arī morālo tiesību aizsardzību. Gan tiešraide, gan medijā ierakstīta uzstāšanās, skaņu celiņš, pirmais audiovizuālā darba (filmas) ieraksts, raidorganizācijas radio vai televīzijas apraide var būt blakustiesību objekts.

 

Lietuvā blakustiesību aizsardzību un īstenošanu regulē Autortiesību un blakustiesību likums. Blakustiesības ietver īpašumtiesības un personiskās nemantiskās tiesības.

Īpašuma un nemantiskās tiesības

Īpašuma blakustiesību raksturs ir ekonomisks, t.i., tās piešķir ekskluzīvas tiesības vai nu atļaut, vai aizliegt izmantot darbu, skaņu celiņu, apraidi vai audiovizuālo darbu (filmu). Šīs tiesības arī nodrošina īpašniekiem iespēju saņemt autoratlīdzību par iepriekšminēto objektu izmantošanu.

 

Ar īpašumtiesībām nesaistītas blakustiesības piešķirtas tikai izpildītājiem: viņiem ir tiesības uz savu vārdu, tiešraides uzstāšanos vai uzstāšanās ierakstiem. Tas nozīmē, ka tiešraides vai uzstāšanās ierakstu lietotājiem jānorāda izpildītājs, un skatuves māksliniekam ir arī tiesības uz sava izpildījuma integritāti.

Blakustiesību aizsardzības termiņš

Blakustiesības tiek iegūtas automātiski no attiecīgā darba likumīgas publiskas izpildes vai attiecīgā objekta likumīgas publicēšanas brīža. Šo tiesību aizsardzības termiņš ir atkarīgs no blakustiesību subjekta, t.i., tiesību īpašniekiem. Ja blakustiesības pieder skatuves māksliniekiem, viņu personiskās nemantiskās tiesības tiek aizsargātas uz neierobežotu laiku, savukārt ar īpašumu saistītas blakustiesības tiek aizsargātas 50 gadus no attiecīgās uzstāšanās datuma. Skaņu celiņu producentu tiesības tiek aizsargātas 50 gadus no attiecīgā ieraksta izdarīšanas dienas. Raidorganizāciju blakustiesības tiek aizsargātas 50 gadus no attiecīgās apraides pirmās publiskās pārraides neatkarīgi no pārraides veida. Audiovizuālo darbu (filmu) pirmo ierakstu producentu tiesības tiek aizsargātas 50 gadus no attiecīgā ieraksta izdarīšanas dienas.

Pakalpojumi, kas saistīti ar autortiesībām un blakustiesībām
AUTORTIESĪBU AIZSARDZĪBAS STRATĒĢIJAS IZSTRĀDE

Mēs konsultējam jautājumos, kas saistīti ar autortiesību aizsardzību. Mēs izstrādājam pielāgotas autortiesību aizsardzības stratēģijas, kas nodrošina optimālu aizsardzību un efektīvu autortiesību ievērošanu.

AUTORTIESĪBU REĢISTRĀCIJA

Mēs brīvprātīgi reģistrējam autortiesības, kas nodrošina autoru un autortiesību īpašnieku tiesību īstenošanu.

AUTORTIESĪBU UN BLAKUSTIESĪBU LĪGUMU SAGATAVOŠANA

Mēs sagatavojam līgumu par tiesību piešķiršanu, darba pasūtījumus, licences un publicēšanas līgumus un citus līgumus, kas saistīti ar autortiesībām un blakustiesībām.

KONSULTĀCIJAS, KAS SAISTĪTAS AR DATORU PROGRAMMATŪRU UN DATUBĀZU AIZSARDZĪBU

Mēs konsultējam jautājumos, kas saistīti ar datoru programmatūras un datubāzu aizsardzību.

AUTORTIESĪBU AIZSARDZĪBAS STRATĒĢIJAS IZSTRĀDE
AUTORTIESĪBU REĢISTRĀCIJA
AUTORTIESĪBU UN BLAKUSTIESĪBU LĪGUMU SAGATAVOŠANA
KONSULTĀCIJAS, KAS SAISTĪTAS AR DATORU PROGRAMMATŪRU UN DATUBĀZU AIZSARDZĪBU
VAI JUMS IR KĀDI JAUTĀJUMI?
Mēs jums palīdzēsim

Warning: Use of undefined constant ICL_LANGUAGE_CODE - assumed 'ICL_LANGUAGE_CODE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/sie2lt/domains/nextwebdev.lt/public_html/metidaklonas/wp-content/themes/metida/template-copyright.php on line 142

    Mēs ar jums sazināsimies!

    Warning: Use of undefined constant ICL_LANGUAGE_CODE - assumed 'ICL_LANGUAGE_CODE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/sie2lt/domains/nextwebdev.lt/public_html/metidaklonas/wp-content/themes/metida/template-copyright.php on line 157

      Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.