Preču zīmes Preču zīmes
Preču zīmes
Dizains Dizains
Dizains
Patenti Patenti
Patenti
Juridiskās konsultācijas Juridiskās konsultācijas
Juridiskās konsultācijas
Tehnoloģijas un e-komercija Tehnoloģijas un e-komercija
Tehnoloģijas un e-komercija
Personas datu aizsardzība Personas datu aizsardzība
Personas datu aizsardzība
Līgumi Līgumi
Līgumi
Autortiesības Autortiesības
Autortiesības
Strīdi par preču zīmēm, dizainparaugiem, izgudrojumiem un autortiesībām Strīdi par preču zīmēm, dizainparaugiem, izgudrojumiem un autortiesībām
Strīdi par preču zīmēm, dizainparaugiem, izgudrojumiem un autortiesībām
PAKALPOJUMI
Preču zīmes Preču zīmes
Preču zīmes
Dizains Dizains
Dizains
Patenti Patenti
Patenti
Juridiskās konsultācijas Juridiskās konsultācijas
Juridiskās konsultācijas
Tehnoloģijas un e-komercija Tehnoloģijas un e-komercija
Tehnoloģijas un e-komercija
Personas datu aizsardzība Personas datu aizsardzība
Personas datu aizsardzība
Līgumi Līgumi
Līgumi
Autortiesības Autortiesības
Autortiesības
Strīdi par preču zīmēm, dizainparaugiem, izgudrojumiem un autortiesībām Strīdi par preču zīmēm, dizainparaugiem, izgudrojumiem un autortiesībām
Strīdi par preču zīmēm, dizainparaugiem, izgudrojumiem un autortiesībām
PAKALPOJUMI
Tehnoloģijas un e-komercija
KAS IR TEHNOLOĢIJA UN E-KOMERCIJA

Informācijas tehnoloģiju (IT) likums ir tiesību normu kopums, kas regulē sabiedriskās attiecības, kas rodas no informācijas tehnoloģiju izmantošanas. Šis likums ietver informācijas tehnoloģiju, interneta satura, elektroniskās telpas, elektroniskās komercijas, kā arī elektronisko dokumentu tiesisko regulējumu. E-komercija ir civiltiesiskās attiecības, kas rodas no tālpārdošanas līgumu slēgšanas un ir saistītas ar citām tiesiskām attiecībām.

 

Šīm jomām ir daudz nianšu, tādēļ bez atbilstošām zināšanām var rasties dažādi izaicinājumi. Tos vislabāk pārvarēt, izmantojot nozares ekspertus, kuri, novērtējot individuālo situāciju, piedāvās jums optimālāko risinājumu.

 

Metida
Pirmā konsultācija ir bezmaksas
Pakalpojumi, kas saistīti ar informācijas tehnoloģiju likumiem
TĪMEKĻA VIETŅU VAI MOBILO LIETOTŅU DOKUMENTĀCIJA

Mēs sagatavojam vietņu un mobilo lietojumprogrammu lietošanas noteikumus un nosacījumus, kā arī citus juridiskus līgumus, kurus uzņēmumi izmanto, lai izveidotu savienojumu ar gala lietotāju. Vislabākās attiecības tiek sasniegtas, ja noteikumi ir taisnīgi, patērētāji saprot, ka ar tiem netiek manipulēts, un uzņēmums pilnībā apzinās savas tiesības un pienākumus. Tādējādi, sagatavojot dokumentus, mēs nodrošinām pareizu saziņu starp pusēm.

JURIDISKĀS ATRUNAS

Mēs palīdzam izstrādāt juridiskās atrunas un veikt citas līdzīgas procedūras, kas nodrošina līdzsvaru starp pušu tiesībām un pienākumiem un aizsargā pret nevēlamiem juridiskiem strīdiem vai saistībām. Tas jo īpaši attiecas uz tiesiskajām attiecībām, kas saistītas ar noteiktiem trūkumiem regulējumā vai pārmērīgiem riskiem.

IT IZSTRĀDES, IEPIRKUMA UN ATTĪSTĪBAS LĪGUMU SAGATAVOŠANA

Mēs izstrādājam līgumus, kas nosaka tiesiskās attiecības starp IT izstrādātājiem un klientiem, tādējādi nodrošinot visu pušu tiesības un pienākumus un samazinot uzņemtos riskus, lai sasniegtu labāko rezultātu.

IT PROJEKTU JURIDISKO ELEMENTU NOVĒRTĒJUMS

Mēs veicam klientu IT projektu juridisko analīzi. Jāsaprot, ka, izstrādājot jaunus projektus, ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt, lai tie atbilstu ne tikai piemērojamajiem tiesību aktiem, patērētāju tiesībām, datu apstrādes prasībām, bet arī pienākumiem pret klientiem, tāpēc mēs veicam visaptverošu juridisko analīzi, lai nodrošinātu projektu panākumus un ilgmūžību.

IT LICENCĒŠANAS UN IZPLATĪŠANAS LĪGUMU SAGATAVOŠANA

Mēs konsultējam par IT licencēšanas, izplatīšanas un citu līgumu sagatavošanu. Mēs rīkojamies kā pārstāvji strīdos, kas saistīti ar IT.

TĪMEKĻA VIETŅU VAI MOBILO LIETOTŅU DOKUMENTĀCIJA
JURIDISKĀS ATRUNAS
IT IZSTRĀDES, IEPIRKUMA UN ATTĪSTĪBAS LĪGUMU SAGATAVOŠANA
IT PROJEKTU JURIDISKO ELEMENTU NOVĒRTĒJUMS
IT LICENCĒŠANAS UN IZPLATĪŠANAS LĪGUMU SAGATAVOŠANA
E-komercijas regulēšanas pakalpojumi
JURIDISKĀ PALĪDZĪBA JAUTĀJUMOS, KAS SAISTĪTI AR AMAZON

Mēs konsultējam e-komercijas jautājumos Amazon platformā. Ja nepieciešams, mēs sagatavojam dokumentus, lai nodrošinātu klienta kontu atjaunošanu vai atbloķēšanu. Mēs arī palīdzam klientiem tikt galā ar jautājumiem, kas saistīti ar Amazon zīmola reģistru.

JURIDISKĀ PALĪDZĪBA E-KOMERCIJAS JAUTĀJUMOS

Saskaņā ar ES tiesību aktiem par e-komerciju tirgus dalībniekiem ir pienākums glabāt atbilstošu dokumentāciju un nodrošināt informācijas sniegšanu klientiem. Pretējā gadījumā var tikt piemērotas sankcijas un zaudēta klientu uzticība. Tāpēc mēs palīdzam saviem klientiem nodrošināt, ka viņu e-komercijas darbības atbilst likumdošanas prasībām.

NEGODĪGAS KOMERCISKĀS PRAKSES NOVĒRTĒJUMS

Mēs palīdzam saviem klientiem novērtēt konkurentu negodīgu komercpraksi un aizstāvēt viņu pārkāptās tiesības un intereses, izmantojot likumīgos līdzekļus.

 

Mēs arī veicam sākotnēju novērtējumu par to, vai plānotās/notiekošās komercdarbības atbilst godīguma kritērijiem. Bieži vien šāda negodīga prakse ir neapzināta, piemēram, pietiekamas informācijas nesniegšana, tāpēc ir nepieciešams darbību juridisks novērtējums.

KONSULTĀCIJAS PAR VDAR UN NEGODĪGU KONKURENCI

Mēs sniedzam plašas konsultācijas, lai nodrošinātu personas datu pareizu apstrādi un godīgu konkurenci, gan novērtējot mūsu klientu sniegumu un atbilstību tiesību aktiem, gan aizsargājot klientu tiesības pret trešo personu negodīgu rīcību.

REKLĀMAS JAUTĀJUMU JURIDISKAIS NOVĒRTĒJUMS

Reklāma kibertelpā pēc formas un satura atšķiras no tradicionālās reklāmas, un tas pats attiecas uz piemērojamajiem ierobežojumiem, kas jāievēro, lai izvairītos no juridiskām problēmām. Tāpēc mēs palīdzam klientiem novērtēt viņu pašu un konkurentu reklāmas, lai noteiktu, vai tās ir nelikumīgas vai maldinošas, un mēs rīkojamies atbilstoši, lai aizsargātu viņu intereses.

JURIDISKĀ PALĪDZĪBA JAUTĀJUMOS, KAS SAISTĪTI AR AMAZON
JURIDISKĀ PALĪDZĪBA E-KOMERCIJAS JAUTĀJUMOS
NEGODĪGAS KOMERCISKĀS PRAKSES NOVĒRTĒJUMS
KONSULTĀCIJAS PAR VDAR UN NEGODĪGU KONKURENCI
REKLĀMAS JAUTĀJUMU JURIDISKAIS NOVĒRTĒJUMS
VAI JUMS IR KĀDI JAUTĀJUMI?
Mēs jums palīdzēsim

Warning: Use of undefined constant ICL_LANGUAGE_CODE - assumed 'ICL_LANGUAGE_CODE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/sie2lt/domains/nextwebdev.lt/public_html/metidaklonas/wp-content/themes/metida/template-tech-and-ecomm.php on line 102

    Mēs ar jums sazināsimies!

    Warning: Use of undefined constant ICL_LANGUAGE_CODE - assumed 'ICL_LANGUAGE_CODE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/sie2lt/domains/nextwebdev.lt/public_html/metidaklonas/wp-content/themes/metida/template-tech-and-ecomm.php on line 117

      Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.